Du er her:Forside/Mamma med olika villkor

Mamma med olika villkor

Weydahl , Malin Jacobsson
2017-05-11
Sedan några dagar tillbaka har jag påbörjat min mammaledighet. Datumet för tredjemans ankomst är beräknat till 27 maj, Bolivias morsdag. Finare morsdagspresent går väl inte att få... Dessa dagar kan jag inte låta bli att tänka på hur olika förutsättningarna är för oss föräldrar i världen. Min man och jag har att se fram emot 49 till 59 veckor föräldraledighet. Det är den tionde bästa välfärdsordningen för föräldraledighet bland OECD-länderna enligt The Economist.

Min bolivianska kollega Ana fick utifrån boliviansk lag 90 dagar (inklusive helger och röda dagar) och av dem är 45 dagar obligatoriska FÖRE födsel, alltså återstår bara en och en halv månad med den nyfödda. (Därutöver sköt Misjonsalliansen till en extra månad och med lite sparad semester kunde Ana sträcka ut ledigheten något.) Denna lagstadgade rättighet i Bolivia gäller bara den som har en formell anställning och när siffror pekar på att det informella arbetet uppgår till ca 76 procent återstår inte många som har denna möjlighet.

Mamma med olika villkor

Malin, utsending för Misjonsalliansen i Bolivia följer det norska systemet för föräldraledighet. Tillsammans med sin man Ole Morten kan de få totalt 59 veckors föräldraledighet. I de veckorna ingår också tio dagars ledighet för pappan direkt efter födseln.

Vad gör de bolivianska mammorna för att hantera denna situation? Småbarn följer med sina mammor till arbetsplatsen, burna i aguyayon, det klassiska bolivianska tygstycket. Eller lämnas till äldre syskon, mormödrar och svärmödrar, barnflickor. Ibland blir vården god, ibland inte. En tidigare kollega vittnade om hur hon som 11-åring fick ta ansvar för en nyfödd syster med magbesvär medan mamman gick på jobb. Det lilla spädbarnet fick komjölk som hon inte tålde men alternativ fanns inte då. Lillasystern dog senare. Ingen vet varför. Kanske tidig spädbarnsdöd (krybbedöd). Kanske svikt i omsorgen.

Mamma med olika villkor

Ana som jobbar för Misjonsalliansen i Bolivia följer det bolivianska systemet för föräldraledighet. Hon får totalt (med Misjonsalliansens bonusmånad) 2,5 månader med sin nyfödda. Hennes man Reynaldo får en till tre dagar, beroende på om han är offentligt eller privat anställd.

Och jag tänker på hur vi anpassar oss, vi människor, efter dessa olika förutsättningar. Det som är givet tas ofta för givet. Men i våra nordiska länder har andra gått före oss och kämpat för det system vi har idag. Andra som inte bara anpassat sig efter givna förhållanden. Och i Bolivia idag finns också starka personer som kämpar för bättrade villkor för kvinnor, barn och familjer. Till alla dem: en särskild hyllning idag!

Text: Malin Jacobsson Weydahl

Källa: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/10/daily-chart-10

 

1 Jeg ønsker å gi til
La de små barn komme til meg Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Høstgaven 2016
Høstgaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
<a class="action-button" href="http://www.misjonsalliansen.no/hva-kan-du-gjoere/gi-en-gave/vis-prosjekt/fundraising_cause/16503">Gi her</a>
Vann i Liberia
Vann i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.700.00,-
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Helse og ernæring i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.200.00,-
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Miljø og klimarettferdighet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Organisering i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Kirke på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Arbeid og inntekt i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.750.00,-
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Vintergaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Er du med oss i 2016
Generell gave
Generell gave Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.141.300.00,-
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.900.00,-
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Mikrofinans i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.11.100.00,-
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
Skole og utdanning i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.000.00,-
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Mikrofinans i Liberia
Mikrofinans i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.300.00,-
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Skole og utdanning i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.500.00,-
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt i Kambodsja
Arbeid og inntekt i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.000.00,-
Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.
Vann i Kambodsja
Vann i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.950.00,-
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Skole og utdanning i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.000.00,-
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.491.00,-
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Arbeid og inntekt på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.12.300.00,-
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Skole og utdanning på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.850.00,-
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Helse og ernæring på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.18.100.00,-
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Arbeid og inntekt i Kina
Arbeid og inntekt i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.000.00,-
Gi fattige bønder en bedre inntekt
Kirke i Kina
Kirke i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Inkludering og funksjonshemmede i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.52.138.00,-
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotball krysser grenser i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.19.215.00,-
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Skole og utdanning i Ecuador
Skole og utdanning i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Helse og ernæring i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Kirkearbeid i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Skole og utdanning i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.450.00,-
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Kirkearbeid i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Arbeid og inntekt i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Fotball krysser grenser i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.750.00,-
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Kirkearbeid i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.250.00,-
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Arbeid og inntekt i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.16.500.00,-
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Rent vann i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.400.00,-
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Skole og utdanning i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.7.000.00,-
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Helse og ernæring i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.10.900.00,-
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Vietnam
Støtt arbeidet i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Støtt arbeidet på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.46.665.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Liberia
Støtt arbeidet i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Støtt arbeidet i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Støtt arbeidet i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.31.700.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Ecuador
Støtt arbeidet i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.106.460.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Støtt arbeidet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet i Kina
Støtt arbeidet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Fadder (Kun for nordiske faddere) Budsjett:kr.230.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
2 Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp:
NOK
Betalingsmetode
3 Din kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Mellomnavn
Epost
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Land
Relaterte prosjekter
Fotball krysser grenser i Bolivia
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Bolivia
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
DEL
 
 
Kommentarer
Powered by Cornerstone